Kultura

Hasan – pašina džamija

HASAN - PAŠINA DŽAMIJA 1740. BEOGRAD
 
Hasan-pašina džamija u Beogradu bila je jedna od mnogobrojnih džamija koja je izgrađena oko 1740. godine na prostoru ispred janičarske kasarne i drugih objekata podignutih pored nje, u Donjem gradu Beogradske tvrđave
Beograd se od srednjovekovne varoši koju je odlikovao nesmetani razvoj skoro dva puna veka, za vreme vladavine Osmanlija transformisao u orijentalnu varoš. Kompleks javnih građevina, čaršija i mahale činile su osnovnu karakteristiku balkansko-orijentalne urbane kulture Beograda. U njemu su za javne građevine uvek birana mesta na nekom uzvišenju, gde je džamija sa svojim minaretom treblo da dominira okolinom.[3]
 
Džamije na tlu Beograda zaključno sa 17 vekom građene su u klasičnom carigradskom stilu. Jedan od takvih primera je Hasan-pašina džamija u Beogradu, izgrađena 1740. godine.
 
Istorija
Hasan-pašinu džamiju je podigao beogradski janičar-aga, Seid-Hasan paša, kasniji veliki vezir, pa je džamija često nazivana i bivša džamija velikog vezira.[4]
 
Nakon što je oštećena 1806. godine, popravljena je 20 godina kasnije, da bi joj između 1865. i 1876. godine bio srušen minaret. Rušenje minareta ali i podatak da su Turci počeli da napuštaju Beogradsku tvrđavu džamija je počela da propada. Potom su je Srbi preimenovali u magacin.
 
Iako je poznato da je izgorela za vreme Drugog svetskog rata, ne zna se tačno kada je konačno porušena.
 
Arhitektura
Bila je podignuta u stilu turskog baroka, karakterističnog za objekte ovog tipa i tog istorijskog razdobnja kada je sagrađena. Ova dvospratno rešena građevina bila je sa četvoroslivnim krovom i minaretom, ne posebno visokim. Jedini ukras pružali su spratni i potkrovni venci fasada jednostavne profilacije, kao i niz zalučenih spratnih otvora.
 
Izvor: Vikipedia
Foto: Info KS