O nama

<<Početna

Savez muslimana Amanet Srbija je nevladino i nedobitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti organizacije države i društva.

Ciljevi organizacije

Opšti cilj Organizacije je postizanje i unapređenje dostojanstva i blagostanja čoveka.

Opšti cilj Organizacije se temelji i postiže kroz zalaganje za sledeće vrednosti i principe:

 • Razvoj demokratskog društva, naročito kroz razvijanje instituta neposredne i poluposredne demokratije.
 • Ravnopravnost građana bez obzira na etničku, nacionalnu, političku versku i svaku drugu pripadnost.
 • Garancija ustanovljenih prava i sloboda čoveka kao najviših vrednosti koje je država dužna da štiti i garantuje.
 • Slobodni izbori, sloboda medija.
 • Društvena raznolikost, solidarnost i tolerancija uz poštovanje različitosti. Ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina (svih grupa državljana koje se nazivaju ili određuju kao narodi, nacionalne i etničke zajednice, nacionalne i etničke grupe, nacionalnosti i narodnosti).
 • Bolja integracija nacionalnih manjina u samo društvo kroz jačanje njihovog identiteta kao građana Republike Srbije, uz poštovanje i očuvanje njihovog nacionlanog identiteta i specifičnosti. .
 • Otvorenost, transparentnost i odgovornost državne vlasti.
 • Društvena solidarnost i zaštita ranjivih grupa.
 • Rodna ravnopravnost i posebna zaštita žena.
 • Suzbijanje kriminala i korupcije.
 • Zaštita interesa dece i osiguravanje perspektive mladima.
 • Briga o starim licima.
 • Antifašizam.
 • Visoko vrednovanje obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.
 • Izgradnja dobrosusedskih odnosa i saradnje u regionu.
 • Zaštita životne okoline, biljnog i životinjskog sveta i human odnos prema svim živim bićima.