Aktuelno

Sastanak u Ambasadi Države Katar

Na današnjem sastanku sa Njegovom ekselencijom, ambasadorom Države Katar, Sheikh Mubarak Fahad J.M. AL-THANIJEM, predstavnici "Amaneta" imali su priliku da predstave ciljeve i dosadašnje aktivnosti te organizacije. Naročito je bilo reči o projektnim idejama, koje bi se mogle realizovati u nekom bližem periodu, a koje se tiču daljeg unapređenja statusa i položaja muslimana u Srbiji.
Mi se ovom prilikom zahvaljujemo Njegovoj ekselenciji, ambasadoru Države Katar, Sheikh Mubarak Fahad J.M. AL-THANIJU i osoblju Ambasade, na srdačnom prijemu. Nadamo se da će ubrzo biti gosti kod nas u "Amanetu".