Kultura

Batal džamija

BATAL DŽAMIJA – NEKADA NA MESTU DANAŠNJE SKUPŠTINE Veruje se da ju je sagradio, sredinom devete decenije XVI veka (oko 1585. godine) beogradski nazor Ejnehan-beg.[2] U vreme Mehmeda Četvrtog smatrala se najvećom i najlepšom građevinom u Srbiji, a putopisci su je upoređivali sa Aja Sofijom.[3] Pored nje je bilo tursko groblje na kome su sahranjivani… Read More Batal džamija

Kultura

Hasan – pašina džamija

HASAN – PAŠINA DŽAMIJA 1740. BEOGRAD   Hasan-pašina džamija u Beogradu bila je jedna od mnogobrojnih džamija koja je izgrađena oko 1740. godine na prostoru ispred janičarske kasarne i drugih objekata podignutih pored nje, u Donjem gradu Beogradske tvrđave Beograd se od srednjovekovne varoši koju je odlikovao nesmetani razvoj skoro dva puna veka, za vreme… Read More Hasan – pašina džamija

Kultura

Bajrakli džamija

BEOGRADSKA DAMA – BAJRAKLI DŽAMIJA   Bajrakli džamija je sagrađena oko 1575. godine, kao jedna od 273 džamije i mesdžida (posebne islamske bogomolje), koliko ih je u tursko doba bilo u Beogradu (Putopisi Evlije Čelebije)[1]. Prvobitno se zvala Čohadži-džamija, po zadužbinaru, trgovcu čohom, Hadži-Aliji. Bajrakli džamija je jednoprostorna građevina sa kupolom i minaretom. U vreme… Read More Bajrakli džamija