Aktuelno

Inicijativa Komisiji za spomenike i imenovanje ulica i trgova

Organizacija Savez muslimana Amanet Srbija predstavlja organizaciju koja se pored ostalog bavi i vodi računa o položaju muslimana u Republici Srbiji kao i zaštitom istog položaja. Očuvanje tradicije, kulture i običaja treba da je na prvom mestu svakome od nas.

Na sastanku Glavnog odbora organizacije, donesena je odluka da se uputi inicijativa sa dva predloga.

Postoji dosta imena koja zaslužuju da po njima ponese ime jedna od ulica, pa je tako prvi predlog da jedan od beogradskih trgova, platoa ili ulica ponese naziv po dugogodišnjem muftiji beogradskom Hamdiji ef. Jusufspahiću.

Hamdija ef. Jusufspahić se svojim radom, služeći pre svega Bogu i trudom zalagao za mir i toleranciju. Pomirljivim stavom koji je bio jedna od njegovih glavnih osobina i vrlina, doprineo je i uspeo da međuljudski odnosi u Srbiji dostignu viši i bolji nivo. Svojom službom ostavio je jako dubok trag na naš narod. Za života je odlikovan najvišim državnim odličjem i zato je jako bitno da očuvamo sećanje i budućim generacijama prenesemo ko je bio Hamdija ef. Jusufspahić.

Drugi predlog takođe iskazuje zahvalnost i očuvanje sećanja. Podneta je inicijativa da za postavljanje spomen ploče kao i određivanje mesta na kome će se ploča nalaziti u znak sećanja i zahvalnost 4. muslimanskom bataljonu 10. kadrovskog puka Srpske Kraljevske vojske. Pripadnici bataljona bili su patriote, lojalni građani i branioci tadašnje države, zato je bitno da ne budu zaboravljeni. Po mišljenju naše organizacije postavljanje obeležja dodatno bi ojačalo vezu i svest o pripadnosti muslimana društvu naše države.

Sećanje i zahvalnost su najmanje šta možemo da učinimo za one koji su učinili mnogo za nas.